listAdvices

Met deze methode kunnen de actuele adviezen van de patient worden opgevraagd. Binnen Ysis kan elke discipline 1 of meer adviezen opstellen. Deze methode geeft deze samen in 1 lijst terug.

Opmerkingen:

 • Alleen de huidige gepubliceerde adviezen worden teruggegeven.
 • Ysis is in staat notificaties te sturen wanneer dit wijzigt in Ysis. Dit moet wel specifiek worden afgestemd, ontworpen en gebouwd per pakket.
 • Bij technische, infrastructurele of security issues wordt een SOAP error teruggegeven. Als inhoudelijk de parameters in de request niet kloppen wordt een foutcode in de Response teruggegeven, zie onder de mogelijke fouten).

Zie de WSDL voor de exacte specificatie van de input en output.
WSDL:  https://acceptatie1-webservice.ysis.nl/20170601/mr/advice/?wsdl
Endpoints:

Mogelijke foutcodes:

 • Y001 – “BSN unknown”: Voor deze BSN is er in Ysis voor deze organisatie geen dossier.
 • Y004 – “BSN not valid”: BSN nummer is geen valide BSN.

Voorbeeld Requests:
“Geef alle adviezen voor patient 123456782”

<soapenv:Body>
  <ns:listAdvicesRequest>
    <ns:bsn>123456782</ns:bsn>
  </ns:listAdvicesRequest>
</soapenv:Body>

Voorbeeld Responses
correcte response

<SOAP-ENV:Body>
  <ns4:listAdvicesResponse xmlns:mr=...>
    <ns3:status>OK</ns3:status>
    <ns4:advice>
      <ns4:adviceId>ad709af2-a53a-437a-b866-769c3a0a2bfc</ns4:adviceId>
      <ns4:discipline>MEDICAL</ns4:discipline>
      <ns4:title>Slikadvies</ns4:title>
      <ns4:text>Hier komt mijn advies te staan omtrent (Slikken)
Standaard worden hier de volgende punten benoemd:
Punt 1.fgrgffb
</ns4:text>
      <ns4:date>2017-04-07</ns4:date>
      <ns4:author>J Klaassen</ns4:author>
      <ns4:authorEmployeeNumber>45435345</ns4:authorEmployeeNumber>
      <ns4:authorEmployeeFunction/>
    </ns4:advice>
    <ns4:advice>
      <ns4:adviceId>3afdf5e6-5c76-4501-a815-d2f514bd7877</ns4:adviceId>
      <ns4:discipline>PHYSIOTHERAPIST</ns4:discipline>
      <ns4:title>Oefenschema Fysiotherapie</ns4:title>
      <ns4:text>Oefening 1.
Doel:
Uitgangshouding:
Beweging:</ns4:text>
      <ns4:date>2017-04-06</ns4:date>
      <ns4:author>D Smith</ns4:author>
      <ns4:authorEmployeeNumber>1234567</ns4:authorEmployeeNumber>
      <ns4:authorEmployeeFunction>Klinish psycholoog</authorEmployeeFunction>
    </ns4:advice>
  </ns4:listAdviceResponse>
</SOAP-ENV:Body>

Functionele fout, moet onderzocht worden door de aanroepende partij, herhalen van de aanroep is niet zinvol

<SOAP-ENV:Body>
  <ns4:listAdvicesResponse xmlns:mr="http://ysis.nl/webservices/medicalrecord" xmlns:ns3="http://ysis.nl/webservices/medicalrecord/20170209" xmlns:ns4="http://ysis.nl/webservices/medicalrecord/usermessages/20170214">
    <ns3:status>FAILED</ns3:status>
    <ns4:errorCode>Y001</ns4:errorCode>
    <ns4:errorText>BSN unknown</ns4:errorText>
  </ns4:listAdvicesResponse>
</SOAP-ENV:Body>

Technische fout

<SOAP-ENV:Body>
  <SOAP-ENV:Fault>
    <faultcode>SOAP-ENV:Server</faultcode>
    <faultstring xml:lang="en">een technische onvoorziene foutsituatie</faultstring>
  </SOAP-ENV:Fault>
</SOAP-ENV:Body>