Notices (REST)

Met deze methode kunnen de waarschuwingen en bijzonderheden van de patiënt worden opgevraagd. Deze zijn relevant in geval van overdracht of waarneming van patiënten, bijvoorbeeld bij weekenddiensten.
Binnen Ysis kan elke discipline 1 bijzonderheid aangeven. Per patiënt is er altijd maar 1 waarschuwing mogelijk: deze kan wel door elke discipline worden ingevoerd.

Opmerkingen:

  • Alleen de actieve waarschuwing en bijzonderheden worden teruggegeven, en alleen voor actieve dossiers.
  • Ysis is in staat notificaties te sturen wanneer dit voor een patiënt wijzigt in Ysis. Dit moet wel specifiek worden afgestemd, ontworpen en gebouwd per koppelpartner. Dit is relevant indien real-time synchronisatie gewenst is.
  • Bij technische, infrastructurele of security issues wordt een SOAP error teruggegeven. Als inhoudelijk de parameters in de request niet kloppen wordt een foutcode in de Response teruggegeven, zie onder de mogelijke fouten).
  • Let op dat de ‘OrganisationUnit’ structuur hiërarchisch is met een variabele diepgang. Momenteel kent Ysis maar 2 levels: locatie en afdeling, maar dat gaat binnenkort veranderen.

Deze methode heeft de volgende parameters:

  • BSN (optioneel). Indien deze parameter wordt leeg gelaten worden alle patiënten teruggegeven die aan de overige parameters voldoen. Let op dat het BSN 9 cijfers is, dus ook de mogelijke voorloop-0 meegeven.
  • Discipline (optioneel). Hiermee kunnen de bijzonderheden van een specifieke discipline worden opgevraagd. Zie Selectiewaarden voor de lijst van disciplines.

Technische specificaties
Voor details en voorbeelden: zie onze Open-api documentatie op Swagger