listNotices

Met deze methode kunnen de waarschuwingen en bijzonderheden van de patiënt worden opgevraagd. Deze zijn relevant in geval van overdracht of waarneming van patiënten, bijvoorbeeld bij weekenddiensten.
Binnen Ysis kan elke discipline 1 bijzonderheid aangeven. Per patiënt is er altijd maar 1 waarschuwing mogelijk: deze kan wel door elke discipline worden ingevoerd.

Opmerkingen:

 • Alleen de actieve waarschuwing en bijzonderheden worden teruggegeven, en alleen voor actieve dossiers.
 • Ysis is in staat notificaties te sturen wanneer dit voor een patiënt wijzigt in Ysis. Dit moet wel specifiek worden afgestemd, ontworpen en gebouwd per koppelpartner. Dit is relevant indien real-time synchronisatie gewenst is.
 • Bij technische, infrastructurele of security issues wordt een SOAP error teruggegeven. Als inhoudelijk de parameters in de request niet kloppen wordt een foutcode in de Response teruggegeven, zie onder de mogelijke fouten).
 • Let op dat de ‘OrganisationUnit’ structuur hiërarchisch is met een variabele diepgang. Momenteel kent Ysis maar 2 levels: locatie en afdeling, maar dat gaat binnenkort veranderen.

Deze methode heeft de volgende parameters:

 • BSN (optioneel). Indien deze parameter wordt leeg gelaten worden alle patiënten teruggegeven die aan de overige parameters voldoen. Let op dat het BSN 9 cijfers is, dus ook de mogelijke voorloop-0 meegeven.
 • Discipline (optioneel). Hiermee kunnen de bijzonderheden van een specifieke discipline worden opgevraagd.

Zie de WSDL voor de exacte specificatie van de input en output.
WSDL:  <Nog niet beschikbaar>
Endpoints:

 • Acceptatie1:  <Nog niet beschikbaar>
 • Acceptatie2:  <Nog niet beschikbaar>
 • Productie:  <Nog niet beschikbaar>

Mogelijke foutcodes :

 • Y001 – “BSN unknown”: Indien de BSN parameter wordt gebruikt en er voor deze BSN in Ysis voor deze organisatie geen dossier is.
 • Y004 – “BSN not valid”: Indien de BSN parameter wordt gebruikt en de parameter geen valide BSN bevat.
 • Y006 – “Discipline not valid”: gebruik de waarden zoals gespecificeerd in de wsdl. Zie ook hier

Voorbeeld Requests:
“Geef alle waarschuwingen en bijzonderheden voor de hele organisatie”

<soapenv:Body>
  <ns:listNoticesRequest>
  </ns:listNoticesRequest>
</soapenv:Body>

“Geef alle waarschuwingen en bijzonderheden voor patient 123456782”

<soapenv:Body>   
  <ns:listNoticesRequest>     
    <ns:bsn>123456782</ns:bsn>   
  </ns:listNoticesRequest> 
</soapenv:Body> 

Voorbeeld Responses
correcte response

<SOAP-ENV:Body>
  <ns:listNoticesResponse xmlns:mr=...>
    <ns:status>OK</ns:status>
    <ns:OrganisationName>Stichting Zorginstelling</ns:OrganisationName> 
    <ns:OrganisationUnit>
      <ns:OrganisationUnitID>229ecba9-d456-4a2b-9f40-54f946c7fa18</ns:OrganisationUnitID>
      <ns:OrganisationUnitName>Locatie 1</ns:OrganisationUnitID>
      <ns:OrganisationUnit> 
        <ns:OrganisationUnitID>0</ns:OrganisationUnitID>
        <ns:OrganisationUnitName>Afdeling A</ns:OrganisationUnitID>
        <ns:Patient>
          <ns:BSN>123456782</ns4:adviceId>
          <ns:FullName>Mvr Loes van der Dingen-Boer</ns:FullName>
          <ns:Warning>Allergie: Pindas</ns:Warning
          <ns:Notices>
            <ns:Notice>
              <ns:Discipline>MEDICAL</ns:Discipline>  
              <ns:NoticeText>Medische bijzonderheid<ns:Notice>
              <ns:CreationDateTime>2019-12-15T16:20:31.000+01:00</ns:CreationDateTime> 
             </ns:Notice>
             <ns:Notice>
               <ns:Discipline>PHYSIOTHERAPIST</ns:Discipline>  
               <ns:NoticeText>Fysio bijzonderheid<ns:Notice>
               <ns:CreationDateTime>2019-12-15T16:20:31.000+01:00</ns:CreationDateTime> 
             </ns:Notice>
           </ns:Notices>
         </ns:Patient>
       </ns:OrganisationUnit> 
     </ns:OrganisationUnit> 
   </ns4:listNoticesResponse>
</SOAP-ENV:Body>  

Functionele fout, moet onderzocht worden door de aanroepende partij, herhalen van de aanroep is niet zinvol

<SOAP-ENV:Body>
  <ns:listNoticesResponse xmlns:mr=...>
    <ns:status>FAILED</ns:status>
    <ns:errorCode>Y001</ns:errorCode>
    <ns:errorText>BSN unknown</ns:errorText>
  </ns:listNoticesResponse>
</SOAP-ENV:Body>

Technische fout

<SOAP-ENV:Body>
  <SOAP-ENV:Fault>
    <faultcode>SOAP-ENV:Server</faultcode>
    <faultstring xml:lang="en">een technische onvoorziene foutsituatie</faultstring>
  </SOAP-ENV:Fault>
</SOAP-ENV:Body>